Tyngde

EVENT INFORMATION

Østfold Internasjonale Teater er stolte over å kunne presentere "Tyngde" – en gripende publikumsopplevelse i krysningspunktet mellom film, teater og konsert - vist utendørs på staselige Rød Herregård!

Thomas Østbyes rykende ferske film er basert på Demian Vitanzas Ibsenpris-vinnende tekst med samme navn. Filmen vises med live musikk skrevet og fremført av Nils Martin Larsen og Bendik Kjeldsberg. På lerretet ser vi niårige Alva Vitanza fra Halden og skuespiller Terje Strømdahl. 

«Filmversjonen av Vitanzas tekst er fullstendig til å miste pusten av [...] Hver eneste levde erfaring formidles gjennom Terje Strømdahls ansikt og stemme på en måte som overgår alt jeg har sett på teaterscenen på en lang stund.»

Judith Dybenbdal, Scenekunst.no  

Tyngde skildrer ensomhet, sykdom, utenforskap, sorg og lengsel etter fellesskap – men også stor kjærlighet og tilhørighet. Her får publikum to fortellinger:  Den første er kjærlighetshistorien til et ungt par, fortalt gjennom deres felles barn. Den andre historien tilhører en avdød og savnet mann - også formidlet i et overraskende perspektiv..

FRA SCENE TIL LERRET TIL SCENE:
En ren teaterversjon av "Tyngde" stod opprinnelig på åpningsprogrammet til Østfold Internasjonale Teater som måtte avlyses pga. Korona-situasjonen. Istedet ble teatret co-produsenter for filmen som ble tatt opp i vår og nå presenteres for publikum. Velkommen til en helt spesiell opplevelse!  

"Tyngde" er produsert av PlymSerafin og Demian Vitanza fiksjoner. Co-produksjon: Østfold Internasjonale Teater
Muliggjort med omdisponerte gjestespillmidler fra Norsk Kulturråd via Conerstone / Vik & Lie.

Les mer på https://oit.no/produksjon/tyngde

film
konsert
teater
øit
østfoldinternasjonaleteater
scenekunst
rødherregård
halden

Restrictions

VIKTIG:
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede og å kunne varsle deg om nødvendig. Vi ber deg derfor fylle ut navn, telefonnummer og e-post ved kjøp. Om du gir billetten videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på post@oit.no.

Per september 2020 er det påbudt med minimum 1 meters avstand mellom publikummere. Personer som kjøper billetter samlet vil kunne bli plassert tettere enn 1 meter. Vi forsøker å få til best mulig plassering for alle, men kan dessverre ikke garantere at dere kan sitte ved siden av hverandre.

Uteforestillingen gjennomføres selv om det skulle regne, men med forbehold om at vindstyrke ikke er høyere enn det filmlerretet kan tåle. Ved en evt. avlysning vil vi varsle deg på sms og på e-post.

Du kan ikke møte hvis du:
- den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
- har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
- opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
- selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe
Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement.