Brecht Salon

Arrangementsinformasjon

Østfold Internasjonale Teater har gleden av å ønske velkommen til en sangkveld med akkordionist Espen Leite og skuespillerstudenter fra Akademi for scenekunst (NTA) ved Høgskolen i Østfold.

I sosialt distanserte tider ønsker vi velkommen til å samles til en kveld med sang, trekkspill og musikk!

Sangene til Bertolt Brecht er skrevet i en annen tid preget av politisk omveltning og usikker fremtid. Fylte av poesi og lidenskap tilbyr de et språk som minner oss om vår egen medmenneskelighet, samt humor og varme som kan hjelpe oss med å møte vinteren og de utfordrende tidene vi lever i.

In the dark times
Will there also be singing?
Yes, there will be singing
About the dark times

Bertholt Brecht
Medvirkende:
Utøvere: Albert Greve Rasmussen, Anna Bjørgulf, Anna Rauhala, Clara Amalie Randum Nielsen, Frederikke Hooge Steen Berg, Guillermo John Magno, Karol Matuszak, Lasse Jacoby Steina Lilleng, Laura Spottag Fog, Madelen Larsen, Mankirat Singh, Max Levin Kugler
Musiker: Espen Leite
Musikalsk regi: Ruth Wilhemine Meyer og Øystein Elle
Kurator: Electa Behrens
Foto: Hampus Berndtson © «Temporary Beacons» by Jakob Oredsson

teater
øit
akademiforscenekunst
nta
brecht
cabaret
konsert
østfoldinternasjonaleteater

Restriksjoner

VIKTIG:
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du ikke bruke billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på post@oit.no.
Per november 2020 er det påbudt med minimum 1 meters avstand mellom publikummere. Dette betyr at vi har svært begrenset publikumskapasitet. I egen sal benytter vi fastmonterte seter og kun annethvert sete, i tråd med retningslinjer fra FHI og departementet.
Du kan ikke møte hvis du:
- den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
- har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
- opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
- selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe
Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.