Bli med på høstens mest fantastiske byggeprosjekt: Ephemeral Theatre Fredrikstad

Arrangementsinformasjon

Bli med å bygge storslått arkitektur av pappesker! Østfold Internasjonale Teater inviterer folk i Fredrikstad til et skapende, kreativt og GRATIS kunstprosjekt der vi sammen lager et gigantisk byggverk av over 1300 pappesker!

The Ephemeral Theatre er et lekent kunstprosjekt av den franske kunstneren Olivier Grossetête. Sammen med sitt team og lokale innbyggere har han laget over 200 spektakulære pappeskebygg i byer over hele verden. Nå kan du som bor i Fredrikstad bli med på å lage neste verk!

Det ferdige bygget vil bestå av over 1300 esker, ha høyde på over 10 meter og veie over ett tonn!  Bygget settes sammen uten bruk av maskiner og krever derfor at vi er mange som deltar i å lage kunstverket.

Gratis workshops

I september arrangerer vi GRATIS workshop med kunstneren, der vi lager «byggeklossene» til det ferdige verket. Man kan delta som individ, som skoleklasse, bedrift, idrettslag, forening, institusjon, vennegjeng eller familie! 

Byggeverkstedet er morsom felles aktivitet der alle mellom 9 år og 100 år er velkommen!  Yngre barn kan delta, men da krever vi at det er en voksenperson som passer på (minimum én voksen per fem barn). 

Deltakelse er gratis, men krever at du reserverer plass ved å bestille din billett. Du velger selv hvilken dag og hvilket tidspunkt du vil delta, men du bør sette av minimum 2 timer. 

Er dere en skoleklasse eller en enda større gruppe som ønsker å delta, ta kontakt med Anette H. Tømmerholen eller Ellen Røhr-Staff ved Østfold Internasjonale Teater.

Bygget reises og rives

Alle som er med på workshops er også hjertelig velkomne til å være med på å reise og rive det ferdige byggverket. I Fredrikstad lager vi et teater, som skal reises på Stortorvet den 11. september.
Ephemeral betyr flyktig, og det midlertidige teateret blir stående bare et døgn.
Søndag 12. september river vi det hele – også i fellesskap.  

Disse arrangementene er åpne for alle.
Opplevelsen av å forberede, bygge og rive disse storslåtte bygningene kommer garantert til å sette spor etter seg! Bli med oss på reisen fra første eske til bygget står midt i din favorittby!

Les mer på oit.no

Restriksjoner

Workshopen er åpen for alle mellom 9 og 100!
Yngre barn kan delta, men da krever vi at det er er en voksen med og passer på. (Minimum én voksen som passer på inntil fem barn.)

Som ansvarlig arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du ikke bruker billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på post@oit.no.

Ansvarsfraskrivelse

ØIT følger gjeldende smittevernsregler på alle våre arrangementer. Vi ber om at publikum gjør sitt ved å følge gjeldende reise- og smittevernsråd.

Du kan ikke møte hvis du:
- den siste tiden har opphold deg i områder med vedvarende smitte
- har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
- opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
- selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe

Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.

Glomma Papp har designet, utviklet og produsert emballasje- og displayløsninger for næringslivet og eksportmarkedet siden 1931.