Så leste jeg Naiv.Super.

Arrangementsinformasjon

En tragikomedie om isolasjon, psykisk sykdom og løsrivelse.

I Så leste jeg Naiv.Super møter vi en ung mann som sliter. Han gamer hele natta og sover hele dagen, mens regningene hoper seg opp i skuffen.

Han vil helst bare slippe å forholde seg til alle de andre – være seg damen som ringer fra inkassobyrået, dysfunksjonelle familiemedlemmer, kameratene som ringer og vil ha ham med ut på øl, naboen Erlend, som visstnok har skrevet en bok, eller samboerne i kollektivet som stjeler andres leverpostei. 

Han ønsker seg en læremester, noen som kan gi ham retning i livet. 

En dag oppdager han tilfeldigvis Erlends bok i en bokhandel og begynner å lese den. Det endrer alt.

Stykket er basert på skuespiller Kai Kenneth Hansons egen tilværelse på tidlig 2000-tall og formidler viktige erfaringer med psykisk sykdom og depresjon på en usedvanlig humoristisk og inspirerende måte.

Les mer på:

https://oit.no/produksjon/sa-leste-jeg-naiv-super/

kultur
teater
fredrikstad
øit
østfoldinternasjonaleteater
scenekunst

Restriksjoner

VIKTIG:
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du ikke bruke billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på post@oit.no.
Per november 2020 er det påbudt med minimum 1 meters avstand mellom publikummere. Dette betyr at vi har svært begrenset publikumskapasitet. I egen sal benytter vi fastmonterte seter og kun annethvert sete, i tråd med retningslinjer fra FHI og departementet.
Du kan ikke møte hvis du:
- den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
- har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
- opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
- selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe
Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement.