Tvil, hat og ærlighet

Arrangementsinformasjon

Tvil, hat og ærlighet

Kan man legge forskjeller til side og bare være venn?

Velkommen til lesning av et helt nytt teaterstykke i Østre Fredrikstad kirke: Tvil, hat og ærlighet er skrevet av Desirée Ulvestad-Grandahl, et kjent navn i Fredrikstads teatermiljø. 


Om stykket

Eva valgte annerledes, Dina ble valgt bort, Leah valgte livsløgnen.
Johanna valgte å gå ut av tiden.

Tre gamle venninner møtes for å skravle, drikke vin og minnes. Har deres ulike valg laget en distanse mellom dem eller vil de bringes sammen, tettere enn noen gang?

Hva tåler et vennskap? Hva er moralsk riktig? Har du et godt forhold eller et anstrengt forhold til Gud? Har Gud egentlig noe med dette å gjøre – eller er det menneskene som lager fordommene? Hva skjer når sannheten kommer for en dag? Kan man legge forskjeller til side og bare være en venn?

Gjennom kvinnene presenteres spørsmål man selv stiller seg, løsninger man kanskje ikke har tenkt på – og ettertanken man kanskje ikke trodde man skulle få.


Medvirkende:

Tekst og regi: Desirée Ulvestad-Grandahl
Aktører: Eline Oppsahl, Monica Hjelle, Tone Petronelle Sørli, Helga Aakre
Organist: Dagfinn Klausen
Scenograf: Bård Lie Thorbjørsen
Komposisjon og sangtekster: Jorunn Westeraas og Desirée Ulvestad-Grandahl

Les mer på:

https://oit.no/produksjon/tvil-hat/

øit
østfoldinternasjonaleteater
fredrikstad
teater

Restriksjoner

VIKTIG:
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er til stede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du gir billetten videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på post@oit.no.
Per oktoberr 2020 er det påbudt med minimum 1 meters avstand mellom publikummere. Dette betyr at vi har svært begrenset publikumskapasitet på innendørs forestillinger. Personer som kjøper billetter samlet vil kunne bli plassert tettere enn 1 meter, men vi kan dessverre ikke garantere at dere kan sitte ved siden av hverandre.
Du kan ikke møte hvis du:
- den siste tiden har opphold seg i områder med vedvarende smitte
- har vært i kontakt med personer som har testet positivt eller er i karantene
- opplever symptomer som feber, hoste eller pustevansker
- selv har svekket immunforsvar eller på andre måter tilhører en risikoutsatt gruppe
Vi minner om at forebyggende tiltak er nødvendige, spesielt med tanke på risikoutsatte grupper. Vi ønsker å understreke betydningen av god hånd- og hostehygiene, samt å overholde helsemyndighetenes øvrige råd og pålegg.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement.